23 czerwca, 2024

Zamieszkaj Blog

Wykończenia, remonty, pomysły na wnętrze!

Jakie są rodzaje technologii druku 3D?

2 min read

Drukowanie 3D obejmuje kilka technologii produkcyjnych, które tworzą części warstwa po warstwie.

Każdy z nich różni się sposobem formowania produktów z tworzyw sztucznych i metalu oraz może różnić się doborem materiału, wykończeniem powierzchni, trwałością oraz szybkością i kosztem produkcji.

Jakie są rodzaje technologii druku 3D?

Jak wybrać odpowiednią technologię drukowania 3D

Istnieje kilka rodzajów druku 3D, do których należą stereolitografia (SLA), selektywne spiekanie laserowe (SLS), modelowanie osadzania topionego (FDM), cyfrowy proces świetlny (DLP), fuzja wielostrumieniowa (MJF), Poly Jet, bezpośrednie spiekanie laserowe metali (DMLS), topienie wiązką elektronów (EBM). Każda z tych technologii druku 3D ma własny zestaw zasad, w tym wytyczne projektowe, względy dotyczące dokładności i rozmiaru części, wykończenie powierzchni i możliwości rozdzielczości, wybór materiału, właściwości mechaniczne i wiele innych. Wybór odpowiedniego procesu drukowania 3D dla konkretnej aplikacji wymaga zrozumienia mocnych i słabych stron każdego procesu oraz przypisania tych atrybutów do potrzeb rozwoju produktu.

Druk 3D jest najczęściej używany do szybkiego uzyskania prototypów. Jego zdolność do szybkiego wytworzenia pojedynczej części umożliwia twórcom produktu weryfikację i dzielenie się pomysłami w opłacalny sposób. Określenie przeznaczenia prototypu pomoże nam w decyzji, która technologia druku 3D będzie najkorzystniejsza. Produkcja przyrostowa może być odpowiednia dla szeregu prototypów, które obejmują zarówno proste modele fizyczne, jak i części używane do testów funkcjonalnych.

Zazwyczaj prototypy i części obejmują niewielkie ilości i złożone geometrie. Często komponenty do zastosowań lotniczych i medycznych są idealnymi kandydatami do produkcyjnego drukowania 3D, ponieważ często spełniają opisane wcześniej kryteria. Na stronie https://www.p3drc.pl/technologie-druku-3d/ możesz dowiedzieć się więcej na ten temat. Pięć kwestii związanych z drukowaniem 3D to budżet, wymagania mechaniczne, wygląd, wybór materiału oraz geometria. Pozwala to określić, jaka technologia drukowania 3D spełni nasze potrzeby, a także zapewni wartość twórcom produktów, inżynierom i projektantom.