10 grudnia, 2023

Zamieszkaj Blog

Wykończenia, remonty, pomysły na wnętrze!

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

3 min read

Zarządzanie nieruchomościami jest profesjonalną usługą, którą w dzisiejszych czasach wspólnoty mieszkaniowe najczęściej powierzają wyspecjalizowanym firmom. Biura do zarządzania nieruchomościami zapewniają własną, wykwalifikowaną w wielu obszarach kadrę pracowniczą, dostęp do nowoczesnych technologii i kanałów komunikacji oraz innowacyjne, sprawdzone metody, które mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektu oraz jego systematycznego rozwoju prowadzącego bezpośrednio do wzrostu wartości rynkowej.

Zarządzanie nieruchomościami jest profesjonalną usługą, którą w dzisiejszych czasach wspólnoty mieszkaniowe najczęściej powierzają wyspecjalizowanym firmom. Biura do zarządzania nieruchomościami zapewniają własną, wykwalifikowaną w wielu obszarach kadrę pracowniczą, dostęp do nowoczesnych technologii i kanałów komunikacji oraz innowacyjne, sprawdzone metody, które mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektu oraz jego systematycznego rozwoju prowadzącego bezpośrednio do wzrostu wartości rynkowej.

Jakie czynności są realizowane w ramach zarządzania nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomością obejmuje praktycznie wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem i rozwojem obiektu. Z definicji, jest to działalność zawodowa, która polega na odpłatnym wykonywaniu szeregu czynności zleconych przez właściciela obiektu lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Cele realizowane w ramach zarządzania nieruchomościami możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy. Pierwszą stanowi prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, na którą składają się zarówno działania porządkowe, jak i czynności administracyjno-finansowe.

Drugą grupą stanową zadania poświęcone planowaniu krótko- i długookresowych celów oraz wyznaczanie sprawdzonych sposobów ich realizacji. Ma to na celu zachowanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie jej systematycznego rozwoju. Do tej grupy czynności zaliczają się m. in. remonty, modernizacje, okresowe przeglądy techniczne oraz planowane podwyżki czynszów. Ostatnią kategorię czynności realizowanych w ramach usługi zarządzanie nieruchomością stanowi doradztwo w zakresie umiejętnego i profesjonalnego zarządzania obiektem.

Zarządca czy biuro? Komu warto powierzyć zarządzanie nieruchomością?

Główną osobą odpowiedzialną za realizację i koordynację usług zaliczających się w poczet zarządzania nieruchomościami jest zarządca. Jest to profesjonalista, który może świadczyć swoje usługi zarówno osobiście, jak i pracować w szeregach biura do zarządzania nieruchomościami. Istotną kwestią w dzisiejszych czasach jest świadomość, że polskie prawo nie reguluje dostępu do profesji zarządcy – osoby określające się tym mianem nie są już bowiem zobowiązane do posiadania licencji potwierdzającej ich kwalifikacje i doświadczenie. Samodzielny wybór i zatrudnienie zarządcy może okazać się więc dość ryzykowne.

Zamiast tego, warto zainteresować się usługami oferowanymi przez profesjonalne biura do zarządzania nieruchomościami. W ich szeregach pracują bowiem wyłącznie starannie wyselekcjonowani zarządcy o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych oraz często wieloletnim doświadczeniu. Oprócz zarządców, firmy świadczące usługi obejmujące zarządzanie nieruchomością, zatrudniają także szereg innych, bardzo przydatnych w kierowaniu każdym obiektem specjalistów. Należą do nich m. in. profesjonalni i doświadczeni księgowi, ekonomiści, specjaliści ds. finansów, radcy prawni, technicy, konserwatorzy i wielu innych. Taka profesjonalna i zróżnicowana pod względem kwalifikacji kadra jest w stanie otoczyć każdy obiekt kompleksową opieką oraz zadbać o jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie przez cały okres współpracy.