23 czerwca, 2024

Zamieszkaj Blog

Wykończenia, remonty, pomysły na wnętrze!

Jak stosować fungicydy, aby były skuteczne

2 min read

Fungicydy działają na różne sposoby, ale większość z nich będzie musiała wejść w kontakt z grzybem na powierzchni rośliny lub wewnątrz samej rośliny.

Większość fungicydów wchłania się w tkankę liściastą zakażonej rośliny i przechodzi przez układ naczyniowy rośliny, aby leczyć choroby, takie jak plamistość liści, mączniak prawdziwy, zaraza i rdza. Jednak fungicydy działają najlepiej jako leczenie zapobiegawcze i nie mogą zapewnić dobrych rezultatów na obszarach już mocno zaatakowanych przez grzyby.

Jak stosować fungicydy, aby były skuteczne

Wszechstronny fungicyd PORTER 250 EC do ochrony zbóż, warzyw i owoców

Zaleca się, aby określić rodzaj grzybów, które występują na danym obszarze, zanim zdecydujemy się na użycie fungicydów. W ten sposób dobierzemy odpowiedni preparat, który odniesie spodziewany skutek. Stosowanie fungicydów to zwiększenie plonów i liczby upraw, wzrost nowych liści i roślin. Stosując tego typu środki ochrony roślin możemy zapobiec rozwojowi chorób grzybiczych na polach rolnych, w ogrodach i sadach przez określoną liczbę dni lub sezonów. Fungicydy można stosować zarówno na warzywach i owocach, jak i zbożach jarych, ozimych i w plonach rzepaku.

Różne fungicydy oferują wszechstronne zastosowania i metody działania, takie jak systemowe, kontaktowe, ochrona przed zakażeniem, zwalczanie choroby, która już wystąpiła. Za pomocą fungicydów możemy również zaprawiać nasiona, co pomoże im rozwinąć się w dojrzałe i zdrowe rośliny chronione przed atakiem chorób grzybiczych. W przypadku nadużywania fungicydy staną się mniej skuteczne przeciwko grzybom, które przeżyły oprysk. Najlepiej zmieniać fungicydy w okresie wegetacji, stosować preparaty o różnych sposobach działania, aby uniknąć odporności grzybów na składniki aktywne fungicydów.

Fungicyd PORTER 250 EC jesienią i zimą na warzywach, owocach oraz zbożach i rzepaku. Najlepiej jest użyć preparatu zapobiegawczo, po zauważeniu pierwszych objawów pojawienia się grzyba. Więcej informacji na temat stosowania tego fungicydu znajdziemy na stronie https://innvigo.com/porter-250-ec/. Środek ten jest skuteczny w zwalczaniu różnych chorób grzybiczych, jak mączniak prawdziwy, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.