22 lipca, 2024

Zamieszkaj Blog

Wykończenia, remonty, pomysły na wnętrze!

Jak prawidłowo przechowywać i utrzymywać drewno konstrukcyjne C24?

3 min read

Drewno świeże, pochodzące z niedawno ściętych drzew, charakteryzuje się wysoką zawartością wody – w jednym metrze sześciennym takiego surowca może znajdować się jej nawet 200 litrów. Materiał o takich właściwościach nie może być wykorzystany w budownictwie, konieczne jest zmniejszenie jego wilgotności. W przypadku drewna C24 rezultat ten uzyskuje się w drodze suszenia komorowego. Po jego zakończeniu wilgotność surowca zmniejsza się do kilkunastu procent. Aby jednak utrzymać ją – a wraz z nią cenne właściwości drewna C24 – konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania tego materiału.

Dlaczego warunki przechowywania drewna konstrukcyjnego są tak istotne?

Surowiec drzewny, wykorzystywany w budownictwie, musi cechować się wysoką odpornością na szkodliwe czynniki atmosferyczne oraz biologiczne (pleśń i działanie insektów). Ponadto, jak czytamy na stronie firmy oferującej drewno C24, materiał taki powinien być stosunkowo lekki. Nadanie mu wszystkich tych cech nie jest łatwe – wymaga zastosowania wielostopniowego procesu obróbki, przeprowadzonego w ściśle kontrolowanych warunkach. 

Niestety, drewno konstrukcyjne może stracić swe cenne właściwości, gdy będzie nieprawidłowo przechowywane. Przykładowo: jeżeli wilgotność zwiększy się w sposób niekontrolowany, może dochodzić do jego pękania lub wypaczania się. Dalsze zaniedbania mogą doprowadzić do pojawienia się szkodników i grzybów, rozkładających drewno, a w rezultacie – do jego zniszczenia.

Jak układać drewno konstrukcyjne?

Drewno konstrukcyjne układane jest zwykle w tak zwane sztaple. W przypadku materiału w pełni wysuszonego dopuszczalne jest ułożenie szczelne, jednak zastosowanie przekładek zwiększy na pewno bezpieczeństwo surowca. Sztapel najlepiej oprzeć na legarach, które odizolują drewno od podłoża. Cały pakiet można też osłonić folią stretch (jeżeli jednak zdecydujemy się na taki krok, musimy sprawdzać, czy pod materiałem tym nie gromadzi się wilgoć). W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących przechowywania drewna C24, warto zapytać o radę dostawcę – specjaliści z renomowanych firm, takich jak Koragil, chętnie podpowiedzą, gdzie i jak składować nabyty u nich materiał.

Jak przechowywać drewno C24?

Optymalne warunki do przechowywania surowca drzewnego zapewniają pomieszczenia parterowe, o lekkiej konstrukcji, gwarantującej przewiew. Wybierając miejsce składowania drewna konstrukcyjnego, należy zadbać również o:

  • właściwą wilgotność powietrza,
  • odpowiednią temperaturę,
  • brak dostępu promieniowania słonecznego do powierzchni desek.

Drewno C24 nie powinno też bezpośrednio stykać się z podłożem, należy więc układać je na odpowiednio przygotowanej powierzchni.

Czy drewno konstrukcyjne można składować na wolnym powietrzu?

Drewno konstrukcyjne można składować również pod gołym niebem, należy jednak odpowiednio przygotować miejsce jego magazynowania. Przede wszystkim teren powinien zostać odpowiednio wyrównany –  dzięki temu nierównomierne obciążenie nie doprowadzi do wykrzywienia się poszczególnych elementów konstrukcji naszego przyszłego domu. Oczywiście również w tym wypadku należy zadbać o odizolowanie drewna od podłoża – najlepiej ułożyć je na legarach lub betonowych słupkach, tak, by zapewnić dostęp powietrza od dołu (zapobiega to zawilgoceniu materiału).

Jak układać drewno konstrukcyjne na wolnym powietrzu?

Ze względu na wysokie ryzyko zawilgocenia, przy przechowywaniu drewna na wolnym powietrzu konieczne jest  zastosowanie przekładek. Najlepiej sprawdzają się w ich roli listewki drewniane o grubości co najmniej 25 mm. Sztaple należy układać naprzemiennie – warstwa drewna, warstwa listew – przy zachowaniu odstępów również pomiędzy leżącymi obok siebie deskami. Chodzi oczywiście o to, by zapewnić dostęp powietrza do każdego magazynowanego elementu. 

Warto też pamiętać, by po ułożeniu przykryć sztapel daszkiem. Jego krawędź powinna sięgać co najmniej na 50 cm za powierzchnię składowania – zabezpieczy to drewno przed deszczem (również podczas wichury) oraz nadmiernym nasłonecznieniem.